j ę z y k

n i e m ie c k i

 

 

 

KATOWICE

 

Dane adresowe:

 

Dr Tobiasz Janikowski

ul. Iłłakowiczówny 11a/2

40-134 Katowice

 

Kontakt:

+0048 693-48-46-16

 

 

njnt@o2.pl

  

REFERENCJE

 

   LINKI

 

T ł u m a c z e n i a

K a t o w i c e - K o s z u t k a

  

   o firmie

 

  tłumaczenia zwykłe

 

    tłumaczenia prawnicze

 

    tłumaczenia techniczne

 

  tłumaczenia medyczne

 

   tłumaczenia ustne

 

 

© Copyright by njnt 2014